AA
Allmänna användningsvillkor
(appen Stampyt Auto)

Presentation av webbplatsen 

Dessa allmänna användningsvillkor reglerar förhållandet mellan: 

 
 

Företaget Imaweb France, märket Stampyt, ett franskt ”société par actions simplifiées” med ett aktiekapital på 7.129.523 euro, registrerat i handels- och bolagsregistret i Paris med nummer 853 271 153, med säte 44 rue Pasquier - 75008 Paris, Julian Ciccale Smit, styrelseordförande, i egenskap av dess juridiska företrädare, med samma adress, vederbörligen auktoriserad i slutet av detta dokument. 

 
 

Å ena sidan: 

Användare av Appen Stampyt Auto och webbplatserna med domännamnen www.stamp.yt, auto.stamp.yt och www.stamp.yt. 

 
 

Å andra sidan: 

 
 

/Inledning 

Företaget Imaweb France, hädanefter Stampyt, driver Appen Stampyt Auto och olika webbplatser som är tillgängliga på adresserna www.stamp.yt, www.auto.stamp.yt och www.stampyt.fr med hjälp av tillgänglig teknik, exempelvis en dator eller en mobil enhet, för att presentera sina produkter och tjänster. 

 
 

Även om de är tillgängliga för alla målgrupper, är Imaweb Frances webbplatser avsedda för professionella. Det ligger inte inom ramen för Stampyts webbplatsers syfte att ingå något avtal, exempelvis om försäljning eller förmedlingstjänster, genom nämnda webbplatser eller App. Varje affärsmässig relation innebär personlig kontakt, utfärdande av ett tjänsteerbjudande och ingående av ett avtal. Varje besök på företaget Stampyts webbplatser innebär ett förbehållslöst godkännande av dessa allmänna användningsvillkor, som kan laddas ner i ett format som inte kan ändras genom att klicka på länken nedanför AA Stampyt Auto. 

 
 

/Klausul 1 – Juridisk information 

Appen Stampyt Auto för mobila enheter och webbplatserna www.stamp.yt, www.auto.stamp.yt och www.stampyt.fr publiceras av företaget Imaweb France, 

 
 

Varumärket Imaweb France är ett franskt ”société par actions simplifiées” med ett aktiekapital på 7.129.523 euro, registrerat i handels- och bolagsregistret i Paris med nummer 853 271 153, med säte 44 rue Pasquier - 75008 Paris, VAT-nummer FR58853271153. Huvudman för publikationen är Julian Ciccale Smit, delägare, som kan nås på företagets säte 44 rue Pasquier – 75008 Paris, samt via e-post på följande adress: [email protected] eller per telefon på 02 51 48 78 38. Appen Stampyt Autos för mobila enheter och webbplatserna www.stamp.yt, www.auto.stamp.yt och www.stampyt.fr tillhör företaget Imaweb France. Webbplatserna www.stamp.yt och www.auto.stamp.yt ligger på Clever Cloud SAS, ett franskt ”société par actions simplifiées” med ett aktiekapital på 17 625 euro, registrerat i Nantes handels- och företagsregister med nummer B 524 172 699 med säte 3 rue de l'Allier, 44000 Nantes, Frankrike. Webbplatsen www.stampyt.fr ligger på företaget OVH, ett franskt ”société par actions simplifiées” med ett aktiekapital på 10 069 000,20 EUR, registrerat i handels- och företagsregistret i Tourcoing med nummer 424 761 419, med säte 2 rue Kellermann 59100 Roubaix. 

 
 

/Klausul 2 – Definition. 

I dessa allmänna användningsvillkor har ord eller uttryck som börjar med stor bokstav följande betydelse: 

 
 

Webbplats(er): 

Sidor, databas och resurser (bilder, ljud, dokument etc.) som finns tillgängliga på domännamnen www.stamp.yt och www.stampyt.fr, oavsett stöd som pc, mobil etc. Termen ”Webbplats” avser även webbplatsens juridiska företrädare. 

 
 

Tjänsten/tjänsterna och Appen: 

Om inget annat anges innebär detta alla tjänster, funktioner och verktyg som erbjuds i Appen Stampyt Auto och på webbplatserna www.stamp.yt, www.auto.stamp.yt och www.stampyt.fr. 

 
 

Administratören: 

Administratören för Appen Stampyt Auto och webbplatserna www.stamp.yt, www.auto.stamp.yt och www.stampyt.fr är företaget Imaweb France, ägare till Appen och webbplatserna. Imaweb France äger Appen Stampyt Auto och domännamnen www.stamp.yt och www.stampyt.fr. Administratören kan nås på adressen [email protected]

 
 

Användare: 

Alla som använder Appen Stampyt Auto eller besöker en eller flera sidor på Webbplatserna. 

 
 

/Klausul 3 – Åtkomst till tjänsterna – Behandling av och sekretess för personuppgifter 

Åtkomst till webbplatserna innebär kunskap om och godkännande av dessa allmänna användningsvillkor, som finns tillgängliga från alla sidor på de besökta webbplatserna och nedladdningsbara i form av en fil som inte kan ändras, genom att klicka på länken nedanför AA Stampyt Auto. 

 
 

Varje Användare kan dessutom begära av Administratören av Appen Stampyt Auto, eller den webbplats som besökts, på följande adress: [email protected] att dessa aktuella allmänna användningsvillkor ska sändas till Användaren i ett format som inte kan ändras. Användaren informeras om att under sina besök på webbplatserna kan en eller flera kakor (cookies) installeras automatiskt i webbläsarprogramvaran. Dessa filer innehåller icke-känslig information som används av webbplatsen och bland annat gör det möjligt att ansluta till ett Användarkonto eller lagra visningsinställningar. Administratören kan behöva registrera en Användares IP-adress, insamlingen av denna information är avsedd att underlätta användningen av Webbplatserna och för att möjliggöra åtkomst till vissa tjänster. Ytterligare kakor kan läggas till, med användarens samtycke, för att Imaweb France ska kunna få statistik om användningen av Appen och dess Webbplatser. I enlighet med CNIL:s rekommendationer installeras dessa cookies inte utan användarens medgivande och kan återkallas när som helst utan att det påverkar användningen av tjänsterna. Imaweb France samlar endast in och behandlar användarens personuppgifter med anledning av och för de behov som finns för kontaktformuläret för sina olika webbplatser. Behandlingen av dessa uppgifter görs i enlighet med den franska lagstiftningen om behandling av personuppgifter, under CNIL:s tillsyn. I enlighet med paragraf 32 i lag nr 78-17 om databehandling, filer och friheter av den 6 januari 1978 med förändringar, informerar Imaweb France, som personuppgiftsansvarig, Användarna om att det behandlar personuppgifter som berör dem. Den information som kommuniceras av Användaren genom de formulär som finns tillgängliga i Appen och på webbplatserna hanteras av särskilda godkända personer från Imaweb France för att ta en affärsmässig kontakt på Användarens begäran. Användaren har rätt till tillgång, ställa frågor, ändra, rätta och att radera dess personuppgifter. Användaren har även rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter av berättigade skäl, liksom en rätt att motsätta sig att uppgifterna används för att söka kunder. För att utöva rättigheterna ska användaren skicka ett brev till Imaweb France, 44 rue Pasquier – 75008 Paris eller e-post till [email protected]

 
 
 

/Klausul 4 – Immateriella rättigheter. 

Imaweb France är ägare till Appen Stampyt Auto och webbplatserna www.stamp.yt, www.auto.stamp.yt och www.stampyt.fr, både avseende de tekniska komponenterna som grafik och annat, med undantag för logotyper och märken från tredje part, som de har fått tillstånd att reproducera. 

 
 

Innehållet, som finns i Appen och på Webbplatserna, tillhör Imaweb France. Imaweb France är ensam ägare till samtliga immateriella rättigheter som är kopplade till Tjänsterna, Appen, Webbplatserna, deras innehåll samt programvaror och databaser som säkerställer deras funktion. Användning av Webbplatserna, Tjänsterna och Appen ger inte Användaren någon rätt av något slag till dessa delar. Webbplatserna och Appen, som tillhör Imaweb France, liksom var och en av de delar som utgör dem var för sig, exempelvis program, specifik utveckling och innehåll inklusive data, texter, stillbilder eller animerade bilder, robotik, ljud, grafik och filer är exklusiv egendom som tillhör Imaweb France, eller tredje part som har beviljat Imaweb France en licens. All fullständig eller partiell återgivning av Webbplatserna, Appen eller någon av de delar som utgör dem utan uttryckligt tillstånd från Imaweb France är förbjuden och är ett straffbart intrång enligt paragraf L335-2 och följande i den franska ”Code de la Propriété Intellectuelle”. Databaserna som visas på Webbplatserna och i Appen skyddas av paragraf L341-1 och följande i den franska ”Code de la Propriété Intellectuelle” och det är straffbart att utvinna eller återanvända innehållet i dessa databaser. 

 
 

/Klausul 5 –uppsägning. 

Enligt lag kan Imaweb France omedelbart stänga av åtkomsten till Webbplatserna och Appen i händelse av bristande efterlevnad av dessa allmänna användningsvillkor. 

 
 
 

/Klausul 6 – Ansvar. 

All hårdvara och programvara som är nödvändig för åtkomst till Webbplatserna eller Appen är endast Användarens ansvar. Det är Användarens ansvar att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda sina egna uppgifter, informationssystem och/eller programvara från att drabbas av eventuella virus. 

 
 

Det ligger i internets natur att åtkomsten till webbplatsen kan avbrytas eller begränsas av orsaker som inte är kopplade till Imaweb France. I dessa fall kan inte Imaweb France hållas ansvarigt. Imaweb France kan inte hållas ansvarigt i händelse av avbrott i åtkomsten till Webbplatsen eller Appen på grund av underhållsåtgärder, uppdateringar eller tekniska förbättringar eller för att förändra innehållet och/eller presentationen. Imaweb France förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra all information som visas på Webbplatsen eller i Appen som en del av en uppdatering eller korrigering av fel eller felaktigheter. Imaweb France ansvarar inte för innehållet på tredje parts webbplatser, dit hypertextlänkar på Webbplatsen eller i Appen pekar. 

 
 

/Klausul 7 – Tekniska minimikrav. 

Säkerhet: 

Användaren bekräftar att han eller hon har de färdigheter och medel som krävs för att få tillgång till Webbplatserna och Appen. Användaren intygar också att den har kontrollerat att den använda konfigurationen är utan virus och i perfekt skick. Observera att Användaren måste använda den uppdaterade webbläsaren Firefox eller Chrome för att navigera på Webbplatserna. För att kunna dra nytta av alla funktioner måste javascript vara aktiverat i webbläsaren och kakor måste tillåtas (standardkonfiguration). Användaren kan använda vilken typ av smartphone som helst som använder en version av Android som är högre än Android 4.2.2 (Jelly bean) eller en version av iOS som är högre än iOS 9.0, förutsatt att den minsta upplösningen på enhetens kamera är 8 MP. Imaweb France kan inte garantera riktigheten och fullständigheten för den information som publiceras på dess Webbplats eller i dess App, att de alltid fungerar korrekt eller datasäkerheten. Imaweb France gör allt för att erbjuda Användarna den information och de verktyg som finns tillgängliga och som har kontrollerats, men kan inte hållas ansvarigt för fel, bristande tillgång till information och/eller förekomst av virus eller andra infektioner på sin Webbplats eller i sin App. 

 
 

/Klausul 8 – Ändringar av användningsvillkoren. 

Dessa allmänna användningsvillkor kan ändras av Imaweb France när som helst och utan föregående meddelande. 

 
 

Användaren uppmanas därför att regelbundet läsa den senast uppdaterade versionen som är tillgänglig för alla och permanent tillgänglig på alla sidor på Webbplatsen genom att klicka på fliken ”allmänna användningsvillkor" eller på inloggningsskärmen för Appen Stampyt Auto. Ändrade allmänna användningsvillkoren träder i kraft från den tidpunkt då de läggs ut på nätet och kommer alltså att börja gälla automatiskt. Den senaste versionen av de gällande allmänna användningsvillkoren är från den 1 maj 2022. 

 
 

/Klausul 9 – Tillämplig lag. 

Dessa allmänna användningsvillkor regleras av fransk lag, inte av någon annan. 

 
 

Uppdaterat 2023-05-01